چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل- اخبار کنگره
شرط صدور گواهی ارائه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | 

بدین وسیله به اطلاع می رساند که حضور شرکت کنندگان در همایش جهت صدور گواهی ارائه ی سخنرانی و یا پوستر الزامی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل:
http://srccongress.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.55.40.fa
برگشت به اصل مطلب