چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل- اخبار کنگره
اسامی نفرات برگزیده

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | 

نفرات برتر سخنرانی ها:

پنل ١ (علوم بالینی پزشکی، علوم پایه پزشکی، علوم دارویی، فیزیک پزشکی)

سارا صالحیان

پنل ٢ ( پیراپزشکی-پرستاری-مامایی، تغذیه-بهداشت، طب سنتی و مکمل)

آسیه شعبانی فرامرزی

نفرات برتر پوسترها:

پنل ١ (علوم بالینی پزشکی، علوم پایه پزشکی، علوم دارویی، فیزیک پزشکی)

زهرا آقاجانپور

پنل ٢ ( پیراپزشکی-پرستاری-مامایی، تغذیه-بهداشت، طب سنتی و مکمل)

صبورا فقانی

پنل 1 (علوم بالینی پزشکی، علوم پایه پزشکی، علوم دار

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل:
http://srccongress.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.55.42.fa
برگشت به اصل مطلب